Leva hållbart

Processen med att minska utsläppen är ständigt pågående och den tar tid. Cement- och stålindustrin står för närmare 1/6 av Sveriges koldioxidutsläpp och arbetet med

Läs mer »

Begreppet klimatsmart

Det finns ingen enhällig eller exakt vedertagen definition av begreppet klimatsmart. I det stora hela handlar det om att leva, bygga, handla och välja rätt.

Läs mer »

Bygga hållbart

Är det verkligen klimatsmart att riva och bygga nytt? Hur mycket utsläpp sker i samband med ett nybygge och vad kan byggbranschen göra för att

Läs mer »

Leva klimatsmart

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen måste få lov att ta tid, det är en lång och omfattande process med många parter inblandade. Ingen kan göra

Läs mer »

Galleri

Vill du komma i kontakt med oss?